Gå til sidens indhold

Vejnet og trafik

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingeman
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken belyser det danske vejnet, trafikken herpå og investeringerne heri. Statistikken er sammenlignelig siden 1990. Danmarks Statistik videreformidler Vejdirektoratets statistikker som et led i samarbejdet mellem de to institutioner.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning, mio. køretøjskilometre efter transportmiddel, vejnet i kilometer efter landsdel og vejtype, samt investeringer i vejnettet i mio. kr. efter investeringstype.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Danmarks Statistik videreformidler Vejdirektoratets statistikker som et led i samarbejdet mellem de to institutioner.

For oplysninger om den statistiske behandling henvises til Vejdirektoratet hjemmeside.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af fx nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer, ministerier og det vurderes derfor, at statistikken er relevant for brugerne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baserer sig på offentlige budgetter, trafiktællinger, kilometerstand ved periodiske syn og betragtes som retvisende. Der offentliggøres ikke foreløbige tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives i Statistikbanken i oktober året efter referenceperioden.

Statistikken udgives på det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Der kan ikke nødvendigvis sammenlignes med andre landes opgørelser.

På den geografiske fordeling af vejnettet var der et brud som følge af kommunalreformen fra 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vejnet og Trafik.

Læs mere om tilgængelighed