Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Danmarks Statistik videreformidler Vejdirektoratets statistikker som et led i samarbejdet mellem de to institutioner.

For oplysninger om den statistiske behandling henvises til Vejdirektoratet hjemmeside.

Kilder

Statistikken opgøres af Vejdirektoratet.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt fra Vejdirektoratet.

Indsamlingsmetode

Vejdirektoratet udarbejder statistikken, som er baseret på trafiktællinger og kilometertælleraflæsninger ved de periodiske bilsyn.

Datavalidering

Der henvises til Vejdirektoratet hjemmeside.

Databehandling

Der henvises til Vejdirektoratet hjemmeside.

Korrektion

Der henvises til Vejdirektoratet hjemmeside.