Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Danmarks Statistik videreformidler Vejdirektoratets statistikker som et led i samarbejdet mellem de to institutioner.

Kilder

Statistikken opgøres af Vejdirektoratet. Kilderne til statistikken er data fra kommuner og Vejdirektoratet om vejnettet og investeringer heri og Vejdirektoratets egne trafikmålinger.

Indsamlingshyppighed

Data om vejnettet indsamles årligt. Trafiktællingerne registrer løbende trafikken.

Indsamlingsmetode

Statistikken, som er baseret på trafiktællinger og kilometertælleraflæsninger ved de periodiske bilsyn og på data fra kommuner og Vejdirektoratet.

Datavalidering

Der henvises til Vejdirektoratets hjemmeside og undersider for hhv. vejtrafik, vejene og trafiktællinger.

For oplysninger om den statistiske behandling henvises til Vejdirektoratet hjemmeside. Information on methodology can be found on the webiste of the Road Directorate.

Databehandling

Oplysninger om den konkrete databehandling kan findes hos Vejdirektoratet. For de konkrete områder af statistikken, kan der findes yderligere oplysninger på Vejdirektoratets specifikke sider for hhv. Vejtrafik, Vejinfrastruktur og Trafiktællinger.

Korrektion

Oplysninger om den konkrete databehandling kan findes hos Vejdirektoratet. For de konkrete områder af statistikken, kan der findes yderligere oplysninger på Vejdirektoratets specifikke sider for hhv. Vejtrafik, Vejinfrastruktur of Trafiktællinger.