Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vejnet og Trafik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for statistikken.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vejnet og Trafik. Følgende tabeller indeholder opgørelser for selve vejnettet:

  • VEJ11: Vejnet efter landsdel og vejtype
  • VEJ2: Investeringer i vejnettet efter investeringstype og enhed

Følgende tabeller indeholder opgørelser over trafikken:

  • VEJ22: Motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning
  • VEJ23: Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje efter transportmiddel

Adgang til mikrodata

Statistikkens mikrodata findes hos Vejdirektoratet. Henvendelser vedrørende adgang til disse data rettes direkte hertil.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering, da statistikken ikke indeholder individoplysninger.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Vejdirektoratets hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.