Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Karina Moric Ingeman
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vejnet og Trafik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Denne statistik udgives ikke i en særskilt Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Der er ingen publikationer for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vejnet og Trafik. Statistik om vejnettet og investeringer heri findes i tabellerne:

  • VEJ22: Motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning
  • VEJ23: Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje efter transportmiddel

Statistik om trafik, herunder motorkøretøjer og trafikarbejdet findes i tabellerne:

  • VEJ11: Vejnet efter landsdel og vejtype
  • VEJ2: Investeringer i vejnettet efter investeringstype og enhed

Adgang til mikrodata

Data findes hos Vejdirektoratet og stilles således ikke til rådighed gennem Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der henvises til Vejdirektoratet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering, da statistikken ikke indeholder individoplysninger.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.