Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Sammenlignelig statistik for landene i det europæiske statistiske system findes hos Eurostat.

På den geografiske fordeling af vejnettet var der et brud som følge af kommunalreformen fra 2007.

International sammenlignelighed

Eurostat offentliggør statistik for vejinfrastruktur og trafik for landene i det europæiske statistiske system (EU og EFTA medlemslandene samt EU kandidatlande) på deres database.

Sammenlignelighed over tid

Vejnettet er i perioden 1990-2006 fordelt på 14 amter efter 1970-kommuneopdelingen. Fra 2007 sker fordelingen efter 11 landsdele. Der er således et brud i serien på geografisk fordeling mellem 2006 og 2007.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik offentliggør Vejdirektoratets statistikker. Der er ikke anden statistik på området.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.