Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Karina Moric Ingeman
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Der kan ikke nødvendigvis sammenlignes med andre landes opgørelser. På den geografiske fordeling af vejnettet var der et brud som følge af kommunalreformen fra 2007.

International sammenlignelighed

Der offentliggøres sammenlignelige statistikker af Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Vejnettet er i perioden 1990-2006 fordelt på 14 amter efter 1970-kommuneopdelingen. Fra 2007 sker fordelingen efter 11 landsdele. Der er således et brud i serien på geografisk fordeling mellem 2006 og 2007.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken supplerer anden statistik om Infrastruktur og Transport.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.