Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Opgørelsen af tjenestehandlen følger internationale retningslinjer, og statistikken er derfor sammenlignelig med andre landes tilsvarende statistikker. Statistikken betragtes som sammenlignelig over tid fra 2005 og frem.

International sammenlignelighed

Opgørelsen af tjenestehandlen følger internationale retningslinjer, og statistikken er derfor sammenlignelig med andre landes tilsvarende statistikker. Partnerlandenes opgørelse af samme tjenestegrupper (spejlstatistikker) er i princippet at betragte som sammenlignelig statistik, men metodiske – og datakvalitetsmæssige forskelle gør en direkte sammenligning vanskelig.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken over udenrigshandel med tjenester er fra 2005, men der findes også data fra før i betalingsbalancestatistikken. Da der er tale om nye kilder og metoder fra og med 2005, må der ventes at forekomme databrud i forhold til tidligere opgørelser af tjenestehandlen. Dette gælder efter sagens natur navnlig for poster på lavt aggregeringsniveau. Det er dog opfattelsen, at den samlede tjenestebalance (indtægter i alt minus udgifter i alt) er opgjort uden nævneværdigt brud. For tællingsårene 2009 og 2014, hvor stikprøven blev opdateret og opregningsmetoden justeret, er der ikke tale om databrud i den sædvanlige opfattelse af ordet, men igen må der ventes at forekomme mindre databrud i forhold til tidligere opgørelser for poster på lavt aggregeringsniveau.

Sammenhæng med anden statistik

Tjenestehandlen indgår i betalingsbalancen uden yderligere justeringer og desuden i nationalregnskabets udlandskonto. Nationalregnskabet opererer på importsiden med en anden afgrænsning mellem varer og tjenester, end betalingsbalancen gør; forskellen vedrører fragt på importen. Dette indebærer, at alene summen af varer og tjenester er identiske i de to opgørelser.

For udenrigshandel med tjenester beregnes den totale kvartalsvise sæsonkorrigerede import/eksport som summen af de enkelte tjenestegruppers handel. For Betalinsbalance beregnes den totale månedlige sæsonkorrigerede import/eksport af tjenester som summen af EU og verden udenfor EU. Totalerne i de to opgørelser er ikke indbyrdes afstemt.

Intern konsistens

Der er fuld intern konsistens.