Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udenrigshandel med tjenester

Formålet med statistikken er at belyse samhandel (import og eksport) med tjenesteydelser med andre lande, både på ydelsens art, men også på det land/område, der handles med. Statistikken blev oprettet i forbindelse med ophøret af Nationalbankens betalingsstatistik ved årsskiftet 2004/2005, jf. Betalingsbalance over for udlandet.

Indhold

Statistikken viser Danmarks import og eksport af tjenester fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og på ca. 70 tjenestekategorier.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hver måned data via forskellige kilder. De indberettede data fejlsøges for logiske fejl (fejl i CVR-nummer, ikke eksisterende landekode mv.) og sandsynlige fejl. Samtidig kontrolleres der for, hvor komplette indberetningerne er. De indberettede data anvendes til at opgøre udenrigshandelsstatistikken, hvor der via opregninger tages højde for den ikke indberettede handel. Den offentliggjorte statistik må således betragtes som fuldt dækkende for udenrigshandlen med tjenester.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Tjenestehandlen indgår som en væsentlig del af betalingsbalancen og af nationalregnskabets udlandskonto. Den kommenteres lejlighedsvis i offentligheden.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den første offentliggørelse af tallene for udenrigshandel med tjenester vil være behæftet med en vis usikkerhed, idet en mindre del af datamaterialet enten mangler eller er så fejlbehæftet, at den ikke kan medtages i opgørelsen. Derfor bliver der suppleret med fremskrivning/estimering. Pålideligheden af tal for et givet kvartal øges ved efterfølgende offentliggørelser. De endelige tal må regnes for ganske pålidelige, dog i faldende grad, jo mere detaljeret niveau der anlægges.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer kvartalsvist ca. 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Opgørelsen af tjenestehandlen følger internationale retningslinjer, og statistikken er derfor sammenlignelig med andre landes tilsvarende statistikker. Statistikken betragtes som sammenlignelig over tid fra 2005 og frem.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under Udenrigshandel med tjenester. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed