Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Tjenestehandlen indgår som en væsentlig del af betalingsbalancen og af nationalregnskabets udlandskonto. Den kommenteres lejlighedsvis i offentligheden.

Brugerbehov

Statistikken udgør et selvstændigt statistikprodukt og indgår desuden i opstillingen af betalingsbalancen og af nationalregnskabets udlandskonto. Vigtige brugere er således offentlige myndigheder, private organisationer, firmaer og privatpersoner.

Brugertilfredshed

Der er løbende i dialog med brugere som Nationalbanken, medlemmer af Danmarks Statistiks brugerudvalg for økonomisk statistik mv.

Fuldstændighed af data

I den danske statistik offentliggøres der data svarende til de forordningsbestemte krav til indberetning til Eurostat.