Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Katja Overgaard
39 17 31 67

kao@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Formålet med udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika er at belyse de virksomheder som engagerer sig i udenrigshandel med tjenester, hvor store de er, hvilke brancher de tilhører og ejerskabsforholdet. Statistikken er udarbejdet siden 2017 og er sammenlignelig i hele perioden.

Indhold

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika er en årlig opgørelse af karakteristika for de virksomheder, som er involveret i udenrigshandel med tjenester i Danmark. Statistikken er opgjort i værdi og opdeles på tjenestekategorier, brancher, virksomhedstørrelse og ejerskab. Du kan finde statistikken i statistikbanken under udenrigsøkonomi.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik hentes årligt fra udenrigshandel med tjenester samt relevante kilder fra erhvervsstatistikkerne om antal ansatte, branche og ejerskabsforhold. Data gennemgår validering i form sammenhold med de underliggende kilder, samt med andre tabeller i statistikken. Data fra begge kilder sammenkøres, hvorefter variable og tabeller dannes til det endelige resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for fagpersoner, analytikere og virksomheder, som grundlag for analyser af bl.a. globalisering og nærmere indblik i hvilke virksomheder som står bag Danmarks udenrigshandel med tjenester.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden for udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er tæt forbundet med usikkerheden for udenrigshandel med tjenester, som knytter sig til usikkerhed ved populationen samt fejlbehæftede indberetninger. Revisionen af statistikken følger i udgangspunktet revisionsrytmen for statistikken Udenrigshandel med tjenester, men hvis der kommer store revisioner i de øvrige kilder, kan statistikken også opdateres som følge af dette.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 10 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udkom første gang i 2017 og indeholder tal fra 2014 og frem. Den er i sin nuværende form sammenlignelig i hele perioden. Den er også fuld sammenlignelig med udenrigshandel med tjenester samt betalingsbalancestatistikkens opgørelse af tjenestehandel med udlandet. Sammenligneligheden med andre statistikker kan påvirkes af branchebegrænsninger i opgørelsen af disse statistikker

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika under emnet Udenrigshandel med tjenester. Derudover indgår tallene i diverse publikationer og analyser.

Læs mere om tilgængelighed