Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Katja Overgaard
39 17 31 67

kao@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika under emnet Udenrigshandel med tjenester. Derudover indgår tallene i diverse publikationer og analyser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Der udarbejdes en Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika kan være beskrevet i flere årlige offentliggørelser, der omhandler den danske udenrigshandel, samt diverse analyser.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • DKSTEC1: Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, virksomhedsstørrelse, poster og tid
  • DKSTEC2: Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, ejerskab, poster og tid
  • DKSTEC6: Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, branche, poster og tid

Adgang til mikrodata

Det er muligt at få adgang til mikrodata for statistikken Udenrigshandel med tjenester. Desuden kan DST Consulting udføre særkørsler efter aftale.

Anden tilgængelighed

Statistikken er desuden tilgængelig som en del af Eurostats Statistics Explained

Diskretioneringspolitik

Statikstikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken følger en aktiv diskretioneringspolitik. For at en celle kan offentliggøres skal den indeholde mere en to enheder og de to største enheder må ikke have en samlet andel på over 85 % af cellens værdi.

Reference til metodedokumenter

Statistikken følger de retningslinjer som Eurostats Taskforce om Service Trade by Enterprise Characteristics har udgivet

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.