Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Statistikken udkom første gang i 2017 og indeholder tal fra 2014 og frem. Den er sammenlignelig indtil 2018 på juridiske enheder hvorefter den overgår til økonomiske enheder. Den er fuld sammenlignelig med udenrigshandel med tjenester samt betalingsbalancestatistikkens opgørelse af tjenestehandel med udlandet. Sammenligneligheden med andre statistikker kan påvirkes af branchebegrænsninger i opgørelsen af disse statistikker

International sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med andre statistikker, som følger de retningslinjer som Eurostats Taskforce om Service Trade by Enterprise Characteristics har udgivet

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig fra 2014 til 2018 og igen fra 2019 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er fuldt sammenlignelig med statistikken Udenrigshandel med tjenester samt Betalingsbalancestatistikkens opgørelse af tjenestehandel med udlandet. På grund af brancheafgrænsninger er statistikken kun i nogen grad sammenlignelig med erhvervsstatikkerne.

Intern konsistens

Der er fuld konsistens med udenrigshandel med tjenester samt betalingsbalancestatistikken.