Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Scenekunst. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Der kan ligeledes findes tal om scenekunst i Kulturpublikationen

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt. Den indgår ligeledes i Kulturpublikationen.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Scenekunst i følgende tabeller:

  • SCENE02: Produktioner på danske teatre efter teaterkategori, publikumsgruppe, scene, genre og tid
  • SCENE03: Opførelser på danske teatre efter teaterkategori, publikumsgruppe, scene, genre og tid
  • SCENE04: Tilskuere på danske teatre efter teaterkategori, tilskuere, scene, genre og tid
  • SCENE05: Danske teatre efter teaterkategori, teatrets primære publikum og tid
  • SCENE01: Aktiviteter på danske teatre efter teaterkategori, aktivitet, genre og tid
  • SCENE06: Udenlandske gæstespil på danske scener efter teaterkategori, aktivitet, genre, nationalitet og tid
  • SCENE08: Statsstøttede teatres økonomi efter teaterkategori, økonomi og tid
  • SCENE07: Danske teatres turne i udlandet efter teaterkategori, aktivitet, genre, land og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Se Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Scenekunststatistikken diskretioneres ikke.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen metodedokumenter på denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.