Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Statistikken anvendes af Kulturministeriet, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen, til at vurdere aktiviteten på danske teatre, eksempelvis til analyser, planlægning og andre formål.

Brugerbehov

Brugere er Kulturministeriet, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen. De statslige tilskud der tilgår statsstøttede teatre administreres af Kulturministeriet og dets styrelser. Statistikken om scenekunst anvendes til bl.a. til monitorering af det statsstøttede område, bl.a. til opgørelser over, hvilke aktiviteter inden for scenekunst der er målrettet børn og unge.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.