Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for jordbrug

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Jordbrugets regnskaber. Derudover indgår tallene i en årlig publikation om Regnskabsstatistik for jordbrug. Se mere på statistikkens emneside hvor der også findes et omfattende datamateriale i detaljerede Excel regneark.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Regnskabsstatistik for landbrug.

Publikationer

Statistikken udgives i en årlig publikation om Regnskabsstatistik for jordbrug.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Jordbrugets regnskaber i følgende tabeller:

  • JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, region, standardoutput, regnskabsposter og tid
  • JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, årsværk, regnskabsposter og tid
  • JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, regnskabsposter og tid
  • JORD4: Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, regnskabsposter og tid
  • JORD5: Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, regnskabsposter og tid
  • JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, region, standardoutput, regnskabsposter og tid
  • JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, årsværk, regnskabsposter og tid
  • JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, regnskabsposter og tid
  • JORD9: Energiforbrug for bedrifter (gennemsnit) efter kvartilgruppe, bedriftstype, regnskabsposter og tid
  • JORD100: Regnskabsstatistik i 100 år efter bedriftstype, enhed, regnskabsposter og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

På statistikkens emneside findes et omfattende datamateriale i detaljerede Excel regneark. Derudover stilles statistikkens anonymiserede mikrodata til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages diskretionering i materialet til offentliggørelsesbrug, hvis dette vurderes som nødvendigt. Det offentliggjorte materiale udgives således at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

På statistikkens emneside findes en række rapporter og notater, hvori statistikkens metoder bl.a. beskrives.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.