Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for jordbrug

Statistikken er relevant for ministerier, forskere og erhverv for at opgøre indkomsten i landbruget. Dataindsamlingen opfylder de danske forpligtelser overfor EU's informationsnetværk for landøkonomisk bogføring, FADN.

Brugerbehov

Danske myndigheder, herunder især Miljø- og Fødevareministeriet, forskere og studerende nationalt og internationalt, landbrugets og gartneriets organisationer. Virksomheder relateret til jordbrugssektoren i bred forstand, fx kreditgivere. Data anvendes også som grundlag for fremskrivningen i konjunkturafsnittet i publikationen "Landbrugets økonomi" fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Data videregives til EU-kommissionen, DG-Agri, Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring, INLB, på fransk RICA, på engelsk FADN. Data er grundlag for jordbrugspolitiske beslutninger på nationalt og EU niveau.

Brugertilfredshed

Statistikken udarbejdes som led i en aftale mellem Fødevareministeriet og Danmarks Statistik. Der følges op på aftalen årligt og løbende gennem en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministeriet, forskning og Danmarks Statistik.

Fuldstændighed af data

Jordbrugets regnskaber leverer ikke tal til Eurostat, men til FADN. De data der leveres til FADN overholder forordning 220/2015.