Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for akvakultur

Statistikken belyser økonomien i dansk akvakultur.

Indhold

Regnskabsstatistik for akvakultur er en årlig opgørelse af akvakulturerhvervets produktionsværdi samt omkostninger, driftsresultat, aktiver, passiver og investeringer. Statistikken fordeles efter anlægstype og regnskabsposter.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra akvakulturvirksomhedernes revisorer ved hjælp af et elektronisk indberetningsskema. De indberettede regnskaber (stikprøven) gennemgås og testes. Eventuelle fejl og mangler rettes i samarbejde med den indberettende revisor. Når samtlige indberettede regnskaber er godkendt til statistikbrug, anvendes de sammen med registerdata for hele populationen til simulering af individuelle regnskaber for de enheder i populationen, som ikke er i stikprøven.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bl.a. af akvakulturerhvervets udøvere, brancheorganisationen Dansk Akvakultur, samt de myndigheder, der lovgiver for erhvervet. Derudover leverer statistikken input til opgørelse af Nationalregnskabet og til internationale sammenligninger i EU. Statistikken er udarbejdet siden 2004 men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2017 og frem.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. Det tilstræbes, at de største virksomheder altid indgår i stikprøven, og at 75 pct. af den samlede omsætning dækkes af virksomhederne i stikprøven. Der er ikke planlagte revisioner af statistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives normalt senest ét år efter referenceårets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig tilbage til 2004, hvor statistikken blev udarbejdet første gang. Alle EU-lande indberetter til EU's Generaldirektorat for Maritime anliggender og fiskeri, hvorfor det er muligt at sammenligne inden for EU. Fiskeristyrelsen udgiver årligt en statistik, som belyser erhvervets struktur og produktion.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Regnskabsstatistik for akvakultur og i Statistikbanken under Fiskeri og akvakulturs regnskaber. Se mere på statistikken emneside.

Læs mere om tilgængelighed