Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
+45 39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for akvakultur

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Regnskabsstatistik for akvakultur og i Statistikbanken under Fiskeri og akvakulturs regnskaber. Derudover indgår tallene i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.. Se mere på statistikken emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Regnskabsstatistik for akvakultur.

Publikationer

Statistikken indgår i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Fiskeri og akvakulturs regnskaber i tabellerne:

  • AKREGN: Regnskabsstatistik for akvakultur efter enhed, anlægstype og regnskabsposter
  • NAK: Nøgletal for akvakultur efter anlægstype og regnskabsposter

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

På statistikkens emneside findes et supplerende materiale. Derudover stilles statistikkens anonymiserede mikrodata til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighed i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistiske grupperinger, hvor antallet af enheder i stikprøven er mindre end 3, vises ikke i statistikken.

Reference til metodedokumenter

En kortfattet metodebeskrivelse findes i den årlige publikation om Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.