Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
+45 39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for akvakultur

Statistikken er sammenlignelig tilbage til 2004, hvor statistikken blev udarbejdet første gang. Alle EU-lande indberetter til EU's Generaldirektorat for Maritime anliggender og fiskeri, hvorfor det er muligt at sammenligne inden for EU. Fiskeristyrelsen udgiver årligt en statistik, som belyser erhvervets struktur og produktion.

International sammenlignelighed

Regnskabsstatistikken anvendes som grundlag for Danmarks indberetning til EU's Generaldirektorat for Maritime anliggender og Fiskeri. Statistik for medlemslandene udgives af Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) i rapporten Economic Performance of the EU Aquaculture Sector. EU-statistikken er ikke direkte sammenlignelig med nationale statistik da segmenteringen af anlægstyper er forskellig og flere økonomiske variable er aggregerede.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig tilbage til 2009. Der findes også en ældre tidsserie fra 2004 til 2013, dvs. den overlapper den nye serie i årene 2009 til 2013. I den nuværende serie er der tilkommet faktorinput og nogle af de økonomiske variable er grupperet og beregnet anderledes. Bl.a. er afskrivninger medregnet som en driftsomkostning og fratrukket i driftsresultatet. Modsat er ejeres udbetaling af løn til sig selv erstattet af en beregnet ejeraflønning for at behandle enkeltmandsvirksomheder og selskaber ens.

Sammenhæng med anden statistik

Fiskeristyrelsen viser produktionsmængder og produktionsværdier for akvakulturanlæggene i Fiskeristatistisk Årbog og på direktoratets hjemmeside samt i Statistikbanken.

Fiskeristyrelsens data er ikke sammenlignelige med regnskabsstatistik for akvakultur. Fiskeristyrelsens data indeholder nettoproduktionen og ikke bruttoproduktionen, da de ikke viser internt overførte fisk. Endvidere er der forskellig afgrænsning af populationen, da Fiskeristyrelsen medtager ikke-kommercielle anlæg. Derudover dækker Fiskeristyrelsens data det pågældende kalenderår, mens de data, som er indberettet til Danmarks Statistik dækker virksomhedens regnskabsperiode, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med kalenderåret.

Intern konsistens

Det indgår i databehandlingen at sikre konsistens mellem enhedsafgrænsningen i de indberettede regnskaber og enhederne i populationen. Gennemførelsen heraf sker dels ved tilpasning af registerbaserede enheder til virkeligheden, dels ved at opdele eventuelle koncernregnskaber på regnskabsenheder.