Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Data fra de forskellige administrative registre modtages fra STAR. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til den månedlige produktion af tabeller til Statistikbanken og andre offentliggørelser.

Kilder

Den registerbaserede ledighedsstatistik opgøres på grundlag af STAR's Historiske A-kasseMedlems Register (HAMR), STAR's Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtager Udbetalings-Register (FLEUR) samt indberetninger direkte fra STAR vedrørende ledigheden for personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og løntilskud. Sidstnævnte personers ledighedsomfang afgøres af deres visitationskategori. Oplysningerne om modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse samt øvrige a-kasseforsikrede indberettes af a-kasserne, mens indberetningen af ledige kontanthjælpsmodtagere mv. påhviler de offentlige jobcentre. Disse oplysninger sendes i første omgang til STAR, der efterfølgende står for at levere data videre til Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Samtlige data til den registerbaserede ledighedsstatistik indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Samtlige indsamlede oplysninger til statistikken kommer fra administrative registre via STAR, eller i form af mere behandlede sas-filer fra STAR.

Datavalidering

I første omgang sikres det at de indkomne filer har den forventede størrelse, det forventede format samt dækker den forventede referenceperiode. Herefter sikres det at datasættet ikke indeholder usædvanligt mange invalide cpr-numre. Efter disse indledende valideringer bliver den enkelte fil enten godkendt eller afvist. Ved afvisning kontaktes leverandøren (typisk STAR) for dannelse af en ny forbedret udgave. Efter godkendelse af samtlige dataleverancer indlæses data en i oracle-tabel. Efterfølgende sammenholdes niveauerne og udviklingerne med de tilsvarende niveauer/udviklinger for de foregående måneder. Endvidere analyseres der på hvor store opdateringer der har været tale om for de foregående måneder. Størrelsen af disse opdateringer får løbende indflydelse på de opregningsfaktorer, der anvendes inden de faktiske ledighedstal sæsonkorrigeres.

Databehandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages via STAR. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form i en oracle-tabel. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data også op i mod de tidligere indkomne indberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data, der anvendes til den månedlige produktion af diverse offentliggørelser herunder en række statistikbanktabeller over de bruttoledige, over samtlige forsikringsaktive a-kassemedlemmer samt over de ikke-bruttoledige kontanthjælpsmodtagere. Det har heldigvis ikke vist sig relevant at imputere (fx for enkelte kommuner) de faktisk indberettede data til ledighedsstatistikken. Til gengæld opjusteres de indkomne faktiske ledighedsdata for de(n) seneste måned(er) altid inden sæsonkorrektion. Denne serie af opjusterede faktiske tal benævnes også de 'ikke-sæsonkorrigerede', hvorunder de offentliggøres i statistikbanken. Til selve opjusteringen anvendes de historisk observerede månedlige efteropdateringer for hver datakilde.

Korrektion

De faktisk indberettede ledighedsdata opregnes hver måned (ud fra de faktisk observerede efteropdateringer af de foregående månedstal) inden tallene sæsonkorrigeres.