Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
51 44 98 37

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Månedsstatistikken udkommer omkring 30 dage efter referencemånedens afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 100 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

De foreløbige faktiske tal (og de sæsonkorrigerede tal) offentliggøres månedligt typisk den sidste torsdag i den efterfølgende kalendermåned, dvs. en lille måned efter referencemånedens afslutning. Derudover offentliggøres der kvartalstal for ledighedsstatistikken i statistikbanken ca. 80 dage efter referencekvartalets udløb. Årstal for ledighedsstatistikken offentliggøres ca. 100 dage efter referenceåret. Her vedbliver de sæsonkorrigerede tal med at være af foreløbig karakter, indtil de fastlåses efter 3-4 år (hvilket følger Danmarks Statistiks generelle praksis). Statistikbanktabeller indeholdende endelige faktiske månedlige ledighedstal opdateres et halvt år senere, dvs. efter ca. syv måneder.

Publikationspunktlighed

Hvert efterår udarbejdes der en tidsplan for offentliggørelserne over den månedlige ledighedsstatistik i Nyt fra Danmarks Statistik for det følgende kalenderår. Udgivelsestiderne overholdes i praksis altid.