Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
51 44 98 37

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

De centrale brugere er kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Statistikken anvendes til offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat. Medieopmærksomheden ved de månedlige offentliggørelser har altid været stor.

Brugerbehov

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Anvendelsesområder: Offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat.

Brugertilfredshed

Brugen af statistikken og medieopmærksomheden har altid været stor. I brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistikken kan brugere diskutere statistikken. Fra og med 2015 er disse registerbaserede ledighedsdata blevet et væsentligt input til Danmarks Statistiks nye arbejdsmarkedsregnskab (AMR), hvorefter det har været muligt at følge personer over tid ind og ud af uddannelse, beskæftigelse, ledighed, aktivering mv.

Fuldstændighed af data

Da der er tale om en registerbaseret totaltælling er data i teorien fuldstændige fra første offentliggørelse af. I praksis modtages en mindre delmængde af dagpengekortene for den seneste dagpengemåned for sent til at kunne indgå i den løbende ledighedsstatistik. Området er ikke underlagt fuldstændighedskrav fra forordninger og guidelines.