Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnerne Tilknytning til arbejdsmarkedet og Beskæftigelse.

Se mere på emnesiderne for henholdsvis Registerbaseret arbejdsstyrke og Registerbaseret beskæftigelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Den årlige Nyt fra Danmarks Statistik om Indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, udarbejdes på baggrund af den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne [Tilknytning til arbejdsmarkedet] og [Beskæftigelse]. Statistik om registerbaseret arbejdsmarkedstilknytning findes i følgende tabeller:

 • RAS200: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter område, herkomst, alder (16-65 år), køn og frekvens
 • RAS201: Befolkningen efter område, socioøkonomisk status, herkomst, alder og køn
 • RAS202: Befolkningen efter socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS204: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter oprindelsesland, alder (16-65 år) og køn
 • RAS205: Befolkningen efter oprindelsesland, socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS206: Indvandrere 16-64 år efter oprindelsesland, opholdstid, socioøkonomisk status og køn
 • RAS208: Befolkningen efter oprindelsesland, socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS209: Befolkningen efter område, uddannelse, socioøkonomisk status, alder og køn

Statistik om registerbaseret beskæftigelse findes i følgende tabeller:

 • RAS300: Beskæftigede efter branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS301: Beskæftigede efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS302: Beskæftigede efter område (bopæl), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS305: Beskæftigede lønmodtagere efter arbejdsstedsområde, sektor, arbejdstidens omfang, alder og køn
 • RAS307: Beskæftigede lønmodtagere efter branche (DB07), sektor, arbejdstidens omfang og køn
 • RAS308: Beskæftigede efter oprindelsesland, branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
 • RAS309: Beskæftigede efter branche (DB07) og køn
 • RAS310: Beskæftigede efter område (bopæl), uddannelse, branche (DB07), alder og køn
 • RAS311: Beskæftigede efter branche (DB07), herkomst og køn

Adgang til mikrodata

RAS er et individbaseret statistikregister, som kan kobles med andre individbaserede statistikregistre til brug for diverse skræddersyede serviceopgaver. Derudover stilles RAS også til rådighed gennem Danmarks Statistiks Forskerordning under hensyntagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler.

Anden tilgængelighed

Statistikregistret leveres årligt til Danmarks Statistiks DST Consulting og Danmarks Statistiks Forskningsservice. Mere detaljerede opgørelser kan købes ved henvendelse til DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Tal offentliggøres på et relativt aggregeret niveau i Statistikbanken, hvilket bl.a. betyder, at celler med mindre end tre observationer i de fleste tilfælde udelades.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation af RAS kan findes følgende steder:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.