Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Den registerbaserede arbejdstyrkestatistik (RAS) anvendes fortrinsvist til strukturbelysning af arbejdsmarkedet, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau, og anvendes i stort omfang af både eksterne og interne brugere.

Brugerbehov

RAS anvendes af en lang række eksterne brugere. Det er fx kommuner, regioner, ministerier, interesseorganisationer, forskere og private virksomheder. Statistikken anvendes fortrinsvist til strukturbelysning af arbejdsmarkedet, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau. RAS er derudover også en del af datagrundlaget for flere integrerede statistikker i Danmarks Statistik. AMR, som RAS er baseret på, er en del af datagrundlaget for Arbejdstidsregnskabet (ATR) og via ATR også grundlag for Nationalregnskabet.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget egentlige undersøgelser af brugertilfredsheden med statistikken. RAS anvendes dog i relativt stort omfang af både eksterne og interne brugere, og der er i Danmarks Statistik nedsat en række brugerudvalg, som skal understøtte dialogen med brugerne og inddrage dem i udviklingen af statistikker. Der er således også nedsat et ekspertudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik, hvor medlemmerne kan udtrykke behov,kritik mv.

Fuldstændighed af data

Der er ingen forordninger på området. RAS følger - i det omfang, det er muligt, når udgangspunktet er registerdata - guidelines fra ILO (Internationale Labour Organization). ILO er en FN-organisation, som bl.a. fastlægger de internationale retningslinjer for, hvordan befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres. ILO's retningslinjer er primært rettet mod interviewbaserede opgørelser (Arbejdskraftundersøgelserne), hvor personen selv afgiver information om sin arbejdsmarkedstilknytning. Eftersom RAS er baseret på registerdata, er kravene fra ILO operationaliseret til brug for en registerbaseret opgørelse. ILO-retningslinjerne består bl.a. af et sæt prioriteringsregler for, hvordan den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes. Retningslinjerne foreskriver, at beskæftigelse har højere prioritet end ledighed, mens ledighed har højere prioritet end tilstande uden for arbejdsstyrken.