Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Statistikken findes med en kontinuerlig tidsserie fra 2015 og frem. Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande.

International sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder for så vidt angår beregningsmetoder og kan på den baggrund sammenlignes med lignende statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig over tid og findes i en kontinuerlig tidsserie siden 2015.

Sammenhæng med anden statistik

Producentprisindeks for byggeri af boliger belyser prisudviklingen for nybyggeri af fritliggende enfamiliehuse i Danmark i form af den samlede salgspris inkl. producentens profit. Statistikken er beslægtet med Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG42), som opererer med et andet prisbegreb, idet indekset udelukkende fokuserer på de direkte omkostninger ved byggeriet, dvs. selve entreprisedelen ekskl. fx. profit, jura, administration, arkitekt osv. Danmarks Statistik offentliggør også statistik om antallet af nybyggede boliger, ejendomssalg, bygningsbestand, boligtyper og anvendelse m.m. Prisudviklingen i Producentprisindeks for byggeri af boliger anvendes desuden i forbindelse med deflatering af Nationalregnskabet og indberettes løbende til Rigsarkivet.

Intern konsistens

Indekset beregnes på baggrund af indberetninger af priser på nybyggede enfamiliehuse. Datakilderne er typehusfirmaer, som alle indsender samme type prisdata: Totale salgspriser på enfamiliehuse, der er færdigbyggede i det aktuelle kvartal. De indberettede adresseoplysninger knyttes sammen med oplysninger i BBR via anvendelseskode 120 (fritliggende enfamilieshus).