Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2015.

International sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder for så vidt angår beregningsmetoder og kan på den baggrund sammenlignes med lignende statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Denne statistik belyser prisudviklingen for nybyggeri af enfamiliehuse, men Danmarks Statistik offentliggør også statistik om antallet af nybyggede boliger, bestanden m.m. Ydermere publicerer Danmarks Statistik Byggeomkostningsindeks for boliger, som opererer med et andet prisbegreb, idet indekset udelukkende fokuserer på de direkte omkostninger ved byggeriet. Producenternes profit inkluderes således ikke i beregningen af Byggeomkostningsindeks for boliger. Prisudviklingen (indekset) anvendes i forbindelse med deflatering af nationalregnskabet.

Intern konsistens

Indekset beregnes på baggrund af indberetninger af priser og tilhørende adresser på nybyggede enfamiliehuse.

For at sikre at det kun er enfamiliehuse der medtages i beregningen, knyttes de indberettede adresseoplysninger sammen med oplysninger i BBR anvendelseskoden 120 i BBR.