Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Brugerbehov

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene til deflatering af nationalregnskabsstatistikken (dvs. fastprisberegning, så den reale udvikling kan beskrives). Indekset indgår også internationalt i forbindelse med indrapportering af data til Eurostat.

Brugertilfredshed

Statistikkens resultater drøftes årligt med medlemmer af Danmarks Statistiks Kontaktudvalg for bolig- og byggestatistik med henblik på løbende kvalitetssikring og udvikling af statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken skal egentlig afspejle udviklingen i producentpriserne i det samlede boligbyggeri i Danmark. På nuværende tidspunkt har Danmarks Statistik dog kun adgang til data for nybyggede enfamiliehuse, og nybyggeriet af etageboliger må således udelades. Derudover indsamles der ikke data for specialbyggeri.