Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes i forbindelse med analyse af den samfundsøkonomiske udvikling. Indeksene benyttes desuden ved udarbejdelsen af nationalregnskabet, og indgår i Eurostats rammemodel for erhvervslivsstatistikker. Der foretages ikke undersøgelser af brugertilfredshed, men statistikken indgår i Danmarks Statistiks ekspertudvalg for bygge- og anlægsstatistik.

Brugerbehov

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagfolk og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Den indgår også i Eurostats rammemodel for erhvervslivsstatistikker (FRIPS). Herudover anvendes indekset til deflatering af nationalregnskabsstatistik.

Brugertilfredshed

Statistikken er en del af Danmarks Statistiks ekspertudvalg for bygge- og anlægsstatistik, som mødes årligt med henblik på løbende kvalitetssikring og udvikling af denne og relaterede statistikker. Der foretages ikke yderligere undersøgelser af brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Statistikken skal egentlig afspejle udviklingen i producentpriser i det samlede boligbyggeri i Danmark. På nuværende tidspunkt har Danmarks Statistik dog kun adgang til data for nybyggede, fritliggende enfamiliehuse, og nybyggeri af andre boligtyper, såsom rækkehuse, etageboliger og sommerhuse er derfor udeladt. Den indsamlede data stammer fra typehusbyggeri, og statistikken er derfor ikke direkte repræsentativ for specialbyggeri.