Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Sidst opdateret: 19-01-2020

Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i priserne på nybyggeri af boliger. Statistikken kan anvendes i forbindelse med analyser af prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Statistikken er udarbejdet siden 2019 med tal for 2015 og frem.

Indhold

Producentprisindeks for boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bygherre og entreprenøren eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Pt. udarbejdes kun et indeks som belyser udviklingen i priser for opførelse af typehuse(enfamiliehuse), hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning eller invester skal betale et typehusfirma for opførelsen af et enfamiliehus.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles kvartalsvist ca. 350 priser fra udvalgte virksomheder (typehusfirmaer) i Danmark, til beregning af producentprisindeks for boliger. Priserne og de tilhørende adresser indsamles via http://www.Virk.dk ved en Excel upload-løsning. De indsamlede oplysninger får tilkoblet en række relevante oplysninger fra BBR om fx areal, antal badeværelser, antal etager og tagbeklædning. Indekset beregnes ved brug af en hedonisk regression, hvor prisindekset beregnes på baggrund af de indberettede priser med hensyn til de enkelte enfamiliehuses karakteristika.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens samlede præcision anses for værende god eftersom der hvert år indsamles mere end 1.400 priser på faktiske opførte enfamiliehuse ud af de 4.600 enfamiliehuse der opføres i alt om året (2015-2018). Stikprøven vælges efter "top-down" princippet, dvs. virksomheder med de største omsætninger udtrækkes til stikprøven for derved at få størst mulig dækning ved færrest muligt antal indberettere. Bortfaldet i statistikken er mindre end 1 pct. og udgør derfor ikke en væsentlig fejlkilde.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 3-4 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2015.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. En gang årligt (april) udgives en Nyt fra Danmarks Statistik om producentpriser for byggeri og anlæg, som pt. omfatter prisudviklingen for byggeri af enfamiliehuse og prisudviklingen for renovering og vedligeholdelse. Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Læs mere om tilgængelighed