Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket influerer sammenligneligheden over tid. Ydermere er besætningsstørrelsen, som bruges til at udregne personovernatninger, ændret fra 2007, hvilket gør antallet af personovernatninger usammenligneligt i mellem 2006 og 2007.

International sammenlignelighed

Statistikken for lystbådehavne er en frivillig undersøgelse, som ikke findes i EU-regi. Af samme grund er statistikken ikke nødvendigvis direkte sammenlignelig med lystbådehavnetal fra andre EU-lande, da der kan blive spurgt ind til andre variable og indsamles på anden vis.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er løbende blevet ændret, hvilket er med til at mindske sammenligneligheden over tid.

*Undersøgelsen blev frivillig i 2004, hvilket influerer på andelen af indberettende lystbådehavne og dermed statistikkens repræsentativitet.

*Fra 2006 blev månederne maj og september tilføjet statistikken.

*For de overordnede opgørelser er statistikken sammenlignelig med de tidligere årsopgørelser.

*På grund af den ændrede besætningsstørrelse er der databrud i variablen gæstenætter mellem 2006 og 2007, da gæstenætter udregnes ved at gange besætningsstørrelsen med antal bådnætter. Statistikken er baseret på indberetninger fra havne med gæstebådsovernatninger for maj, juni, juli, august og september. Havnene indberetter ikke besætningens størrelse, men det beregnes på grundlag af VisitDenmarks stikprøveundersøgelse: Lystsejlerturisme i Danmark 2006. I denne er der oplysninger om det gennemsnitlige antal personer pr. båd for forskellige nationaliteter. Før 2007 blev besætningens størrelse beregnet på grundlag af VisitDenmarks stikprøveundersøgelse vedrørende lystsejlere for 1996/97.

*Ydermere blev den faktor, som bruges til at udregne antal overnatninger, justeret i 2007, hvorfor der også er begrænset sammenlighed imellem data fra før 2007 med data fra 2007.

Sammenhæng med anden statistik

Overnatninger i danske lystbådehavne er en del af det samlede antal turistovernatninger i Danmark. Dermed kan statistikken sammenlignes med andre overnatningsstatistikker såsom hotel- og feriecenterstatistikken, vandrerhjemsstatistikken og campingstatistikken.

Intern konsistens

Ikke relevant.