Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Statistikken er en månedlig sæsonvis opgørelse af antal gæstebåds- og personovernatninger i danske lystbådehavne for månederne maj til september. Statistikken opdeles på gæsternes nationalitet samt geografisk efter område og farvand. Statistikken offentliggøres i statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser antal personovernatninger og gæstebådsovernatninger fordelt efter nationalitet, geografisk område og farvand. De vigtigste variable er personovernatninger og gæstebådsovernatninger fordelt efter nationalitet og farvand. Antallet af personovernatninger fortæller noget besætningsstørrelsen på lystbådene, og herunder hvor mange gæster der overnattede et vist antal dage i bestemte dele af Danmark. Statistikken fortæller os ligeledes, hvor disse gæster kommer fra. Disse oplysninger kan fritidssejlerbranchen samt diverse erhvervs- og turismeorganisationer bruge til at analysere, hvilke gæster der kommer, hvornår de kommer, hvilke markeder der skal satses på osv. Antallet af gæstebådsovernatninger fortæller noget om antallet af lystbåde i Danmark, belægningen af lystbådehavnene, kombineret med længden på bådenes ophold. Informationen om gæstebådsovernatninger kan blandt andet bruges til at sige noget om, hvor mange pladser der skal være i de respektive lystbådehavne for at kunne dække behovet.

Grupperinger og klassifikationer

Branchen i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007. Statistikken hører ind under branchekode 93.29.10, som dækker over lystbådehavne og marinaer. Gæstens nationalitet Område Farvand

Sektordækning

Turismesektoren.

Begreber og definitioner

Gæstebådsovernatninger: Gæstebådsovernatninger er antallet af lystbåde i danske havne ganget med længden på deres ophold.

Personovernatninger: Personovernatninger er besætningens størrelse på lystbåden kombineret med længden på opholdet.

Enheder

Lystbådehavne: Antallet af lystbådehavne i Danmark Overnatninger i lystbådehavne: Overnatninger i lystbådehavne opgøres på personovernatninger og gæstebådsovernatninger

Population

Populationen indeholder alle danske lystbådehavne

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1992 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Gæstebådsovernatninger og personovernatninger måles begge i antal.

Referencetid

Statistikken opgøres månedligt for månederne maj til og med september.

Hyppighed

Statistikken opgøres månedligt for maj til og med september. Derudover udkommer der en årlig opgørelse i december.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der findes ingen lovhjemmel eller EU-regulering, hvad den månedlige statistik om overnatninger i lystbådehavne angår, og den indsamles udelukkende på frivillig basis med henblik på at udarbejde en månedlig indikator. Før 2004 var undersøgelsen dækket af Lov om Danmarks Statistik, §8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Indberetningen er frivillig. Indberetningsbyrden er derfor ikke beregnet.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside her.