Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Overnatninger i lystbådehavne

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Formålet med statistikken er at belyse turismeaktiviteten i danske lystbådehavne og anvendes bl.a. til at identificere de mest populære fritidssejlerdestinationer i Danmark. Statistikken udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Statistikken er en månedlig sæsonvis opgørelse af antal gæstebåds- og personovernatninger i danske lystbådehavne, for månederne maj til september. Statistikken opdeles på gæsternes nationalitet samt geografisk efter område og farvand

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles månedligt for månederne maj-september fra lystbådehavne ved hjælp af http://www.virk.dk, en digital uploadløsning, krypteret e-mail samt papirskema. Det indsamlede data gennemgår sammenligning med tidligere indberetninger. Når data er valideret opregnes til personovernatninger ved hjælp af faktorer til det endelige resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Undersøgelsen er af interesse for overnatningsvirksomheder, der kan bruge tallene til at sammenligne deres egen udvikling i personovernatninger og gæstebådsovernatninger med den generelle udvikling i branchen. Derudover anvendes statistikken af ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer i branchen til overvågning af markedet og eventuel udformning af turismepolitikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket kan influere på sammenligneligheden over tid samt dækningsgraden. Ydermere er besætningsstørrelsen, som bruges til at udregne personovernatninger, ændret fra 2007, hvilket gør antallet af personovernatninger usammenligneligt i mellem 2006 og 2007. Nogle indberetninger er baseret på skøn efter bedste evne, da lystbådehavnene ikke har bookingsystemer.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket influerer sammenligneligheden over tid. Ydermere er besætningsstørrelsen, som bruges til at udregne personovernatninger, ændret fra 2007, hvilket gør antallet af personovernatninger usammenligneligt i mellem 2006 og 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik samt mere detaljeret i Statistiske Efterretninger. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Lystbådehavne. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Det er endvidere muligt at finde kommunalt fordelte tal via VisitDenmarks hjemmeside. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed