Gå til sidens indhold

Overnatninger i lystbådehavne

Formålet med statistikken er at belyse turismeaktiviteten i danske lystbådehavne. Statistikken anvendes til at identificere de mest populære fritidssejlerdestinationer i Danmark. Statistikken indsamles på frivillig basis og udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark. Statistikken er blevet indsamlet siden 1992. Den gik fra at være lovpligtig til frivillig i 2004, hvilket har haft en betydning for svarprocenten og dermed også sammenligneligheden over tid. Ydermere blev den faktor, som bruges til at udregne antal overnatninger, justeret i 2007, hvorfor der også er begrænset sammenlighed imellem data fra før 2007 med data fra 2007.

Indhold

Statistikken er en månedlig sæsonvis opgørelse af antal gæstebåds- og personovernatninger i danske lystbådehavne for månederne maj til september. Statistikken opdeles på gæsternes nationalitet samt geografisk efter område og farvand.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles månedligt for månederne maj-september fra lystbådehavne ved hjælp af http://www.virk.dk, en digital uploadløsning samt krypteret e-mail. Det indsamlede data gennemgår sammenligning med tidligere indberetninger for samme måned året før. Når data er valideret, udregnes antal personovernatninger ved at gange gæstebådsnætter med en faktor for den gennemsnitlige besætningsstørrelse. Besætningsstørrelsen stammer fra en survey-undersøgelse foretaget af VisitDenmark.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Undersøgelsen kan bruges af lystbådehavnene som benchmark til at sammenligne udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger med den generelle udvikling i branchen. Statistikken kan også bruges som policy-grundlag for turismeorganisationer og politikere. Der afholdes halvårlige kontaktudvalgsmøder, hvor statistikkens indhold drøftes med interessenter på turismeområdet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket kan influere på sammenligneligheden over tid samt dækningsgraden. Nogle indberetninger er baseret på skøn efter bedste evne, da lystbådehavnene ikke har bookingsystemer.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken opgøres månedligt for maj til og med september og udkommer ca. 40 dage efter referencemånedens udløb. Derudover udkommer der en endelig årsopgørelse ca. 75 dage efter referenceårets udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket influerer sammenligneligheden over tid. Ydermere er besætningsstørrelsen, som bruges til at udregne personovernatninger, ændret fra 2007, hvilket gør antallet af personovernatninger usammenligneligt i mellem 2006 og 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik samt mere detaljeret i Statistiske Efterretninger. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Lystbådehavne. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Det er endvidere muligt at finde kommunalt fordelte tal via VisitDenmarks hjemmeside. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed