Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Undersøgelsen kan bruges af lystbådehavnene som benchmark til at sammenligne udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger med den generelle udvikling i branchen. Statistikken kan også bruges som policy-grundlag for turismeorganisationer og politikere. Der afholdes halvårlige kontaktudvalgsmøder, hvor statistikkens indhold drøftes med interessenter på turismeområdet.

Brugerbehov

Undersøgelsen er af interesse for overnatningsvirksomheder, der kan bruge tallene til at sammenligne deres egen udvikling i personovernatninger og gæstebådsovernatninger med den generelle udvikling i branchen. Derudover anvendes statistikken af ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer til overvågning af markedet og eventuel udformning af turismepolitiske tiltag.

Brugertilfredshed

Der afholdes et såkaldt kontaktudvalgsmøde ca. hvert halve år med relevante interessenter fra turistbranchen. Her har deltagerne mulighed for at få viden om de nyeste tiltag inden for området samt diskutere den nuværende statistik og eventuelle forbedringer heraf.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik, da der er tale om en frivillig undersøgelse.