Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Omsætning i byggeri og anlæg

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Thomas Eisler
39 17 32 49

tme@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Formålet med denne statistik er at belyse omsætningen i byggeri og anlæg og dens fordeling. Statistikken er etableret på baggrund af anbefalinger fra Produktivitetskommissionen og anvendes til beregninger af produktivitetsudviklingen i Nationalregnskabet. Statistikken er sammenlignelig fra 2015 og frem.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af omsætningen i brancherne under byggeri og anlæg opgjort i mio. kr. Omsætningen fordeles efter arbejdets art, herunder nybyggeri og tilbygning, reparation og vedligeholdelse, anlægsvirksomhed samt anden virksomhed.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Det indberettede data opregnes til den fulde population af faglige enheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Der imputeres ikke tal for manglende indberetninger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes til beregninger af produktivitetsudviklingen i Nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er ikke beregnet noget kvantitativt mål for den samlede usikkerhed, men for den totale omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelse har kun lille betydning for præcisionen af tallene.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres fire gange om året medio januar, april, juli og oktober. Fra afslutning af referenceperioden til offentliggørelse går ca. 15 uger. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er ikke opgørelser af omsætningen i byggeri og anlæg fordelt på arbejdsarter før 2015. Udviklingen i omsætningen for bygge og anlæg kan sammenlignes med Firmaernes køb og salg. Omsætning i byggeri og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge og anlæg.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets omsætning.

Læs mere om tilgængelighed