Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Der er ikke opgørelser af omsætningen i byggeri og anlæg fordelt på arbejdsarter før 2015. Udviklingen i omsætningen for bygge og anlæg kan sammenlignes med Firmaernes køb og salg. Omsætning i byggeri og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge og anlæg.

International sammenlignelighed

Omsætning i byggeri og anlæg indberettes ikke til EU og er ikke umiddelbart sammenlignelig med internationale statistikker. Firmaernes køb og salg er en bedre kilde til internationalt sammenlignelige tal.

Sammenlignelighed over tid

Danmarks Statistik har ikke lavet opgørelser af Omsætningen i byggeri og anlæg fordelt på arbejdsarter før 2015.

Sammenhæng med anden statistik

Omsætning i alt kan sammenlignes med Salg i alt i statistikken om Firmaernes køb og salg. Der er dog følgende forskelle:

  • Firmaernes køb og salg er opgjort på juridiske enheder, mens Omsætning i byggeri og anlæg er opgjort på faglige enheder
  • Firmaernes køb og salg er baseret på registerdata, mens Omsætning i byggeri og anlæg er spørgeskemabaseret
  • Firmaernes køb og salg opgør hele virksomhedens salg, mens Omsætning i byggeri og anlæg alene opgør omsætning fra byggeri og anlægsarbejde
  • Omsætning i byggeri og anlæg er opdelt på 8 branchegrupper, mens Firmaernes køb og salg kun er opdelt på 5 branchegrupper inden for bygge og anlæg

Intern konsistens

Der opregnes separat for omsætning i alt og omsætning opdelt på arbejdets art. I de offentliggjorte tal er den opdelte omsætning justeret, så summen af omsætning på arbejdsarter, stemmer med omsætning i alt. I statistikken for den årlige omsætning er omsætningen opdelt på underarter justeret, så summen stemmer med omsætningen på den overordnede opdeling. For at begrænse indberetningsbyrden er det kun den årlige omsætning, der indberettes med underopdeles.