Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets omsætning og omtales i Nyt fra Danmarks Statistik om Beskæftigede ved bygge og anlæg.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken omtales i Nyt fra Danmarks Statistik om Beskæftigede ved bygge og anlæg.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets omsætning i følgende tabeller:

  • BYGOMS1 Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (kvt.)
  • BYGOMS2 Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (år)

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. I praksis betyder dette, at der ikke offentliggøres branchetal, der bygger på tal med færre end tre indberettere.

Reference til metodedokumenter

Der er ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.