Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Der er ikke beregnet noget kvantitativt mål for statistikkens samlede usikkerhed, men for den totale omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelse, har kun lille betydning for tallenes præcision.

Samlet præcision

Der er ikke udarbejdet et kvantitativt mål for statistikkens samlede usikkerhed. For den samlede omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct. For branchetotalerne er stikprøveusikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan stikprøveusikkerheden for enkelte kombinationer komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct.

Usikkerheden på de kvartalvise ændringer er dog langt mindre end stikprøveusikkerheden, da de faglige enheder i stikprøven ikke udskiftes hvert kvartal. Overdækningen vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på, at de bør placeres i anden branche.

Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj og ligger mellem 90 og 95 pct. på offentliggørelsestidspunktet.

Stikprøveusikkerhed

Der er beregnet stikprøveusikkerheder for de opregnede omsætningstal. For den totale omsætning er usikkerheden ca. 1,5 pct.. For branchetotalerne er usikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er usikkerheden under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan usikkerheden for enkelte kombinationer (der omfatter 20-50 mio. kr.) komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct. Usikkerheden på de kvartalvise ændringer er dog langt mindre end stikprøveusikkerheden, da virksomhederne i stikprøven ikke udskiftes hvert kvartal.

Anden usikkerhed

Overdækningen for statistikken vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på at de bør placeres i anden branche. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj og ligger mellem 90 og 95 pct. på offentliggørelsestidspunktet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

For den totale omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct.. For branchetotalerne er stikprøveusikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan stikprøveusikkerheden for enkelte kombinationer (der omfatter mindre end 50 mio. kr.) komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct. Overdækningen vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på at de bør placeres i anden branche.

Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj. Ved offentliggørelse har ca. 90 pct. af de faglige enheder i stikprøven indberettet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal. Ved metodeændringer og andre større rettelser revideres tallene tilbage i tid.