Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Data fra 2008 og frem er sammenlignelige. Der er ikke systematisk indsamlet lignende statistik fra andre lande. Grundmaterialet er heltidsbedrifter fra regnskabsstatistik for jordbrug.

International sammenlignelighed

Nogle lande udgiver lignende statistik, men de samles ikke systematisk ind, fx af Eurostat eller DG Agri.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er relanceret fra regnskabsåret 2008 og serien er sammenlignelig fra 2008 og frem.

Opgørelsen af økonomien i landbrugets produktionsgrene har været foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (under skiftende navne) siden 1916. Statistikken har været indstillet for årene 2006 og 2007. Statistikken er blevet fagligt revurderet i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi som led i overflytningen af regnskabsstatistikken for landbrug til Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes data for 2008 - 2013, mens data for 2000 - 2005 findes her. På grund af den faglige revurdering af statistikken er data fra 2008 og frem ikke fuldt sammenlignelige med tidligere år. I SEGES Innovation, indsamles såkaldte Driftsgrensregnskaber med henblik på analyse. I disse regnskaber er der væsentligt færre driftsgrene end i nærværende statistik. Der offentliggøres årligt på enhedsniveau (pr. hektar, pr. årsdyr, pr. antal producerede dyr).

Sammenhæng med anden statistik

Enheder og population er identisk med regnskabsstatistik for jordbrug, idet der dog kun indgår heltidsbedrifter i statistikken om produktionsgrene.

Intern konsistens

Data er baseret på afstemte regnskaber.