Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Statistikken anvendes af bl.a. myndigheder og forskere, hvor det er relevant for at opgøre de faktiske produktionsomkostninger for forskellige produktionsgrene i jordbruget, fx i økonomiske modeller.

Brugerbehov

Danske myndigheder, herunder især Miljøministeriet og Fødevareministeriet, forskere og studerende nationalt og internationalt, landbrugets organisationer. Virksomheder relateret til jordbrugssektoren i bred forstand, fx kreditgivere.

Brugertilfredshed

Der er feed back fra ekspertgruppen for jordbrug, der følger arbejdet med regnskabsstatistikkerne for jordbrug. Medlemmer af gruppen kommer fra Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.