Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser og i Nationalbankens Statistikbank under emnet Finansielle konti.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i en selvstændig Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistik Nyhed fra Danmarks Nationalbank.

Publikationer

Statistikken publiceres i Statistiske Efterretninger under Nationalregnskab og offentlige finanser.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser i følgende tabeller:

Statistikken offentliggøres i Danmarks Statistiks statistikbank under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser i følgende tabeller:

Årligt nationalregnskab, hele økonomien Finansiel formue og gæld, hele økonomien · NAHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien efter konto, balance og finansielt instrument

Årligt nationalregnskab, sektorer Finansiel formue og gæld, sektorer · NASFK: Nationalregnskabets finansielle konti, efter sektor, konto, balance og finansielt instrument og modpartssektor

Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien Finansiel formue og gæld, hele økonomien · NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien efter konto, balance og finansielt instrument

Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer Finansiel formue og gæld, sektorer · NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti, efter sektor, konto, balance og finansielt instrument og modpartssektor

Offentliggjorte versioner af nationalregnskabet Finansielle konti · VNASFK: Nationalregnskabets finansielle konti efter version, sektor, konto, balance og finansielt instrument og modpartssektor · VNKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti efter version, sektor, konto, balance og finansielt instrument og modpartssektor

Derudover findes statistikken i Nationalbankens statistikbank under emnet Finansielle konti

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet til opstilling af kvartalsvise nationalregnskaber lagres i vidt omfang, men detaljerede, ikke-offentliggjorte oplysninger stilles kun i begrænset omfang til rådighed mod betaling.

Anden tilgængelighed

Der leveres tal til Eurostat og til ECB, således at tallene indgår i Eurostats database og i ECB’s database samt internt til ADAM (den makroøkonometriske model i Danmarks Statistik). Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke behov for yderligere diskretionering af data på dette offentliggørelsesniveau.

Reference til metodedokumenter

En introduktion til nationalregnskabet findes i lærebogsform i Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", fra serien Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004.

En præsentation af definitionerne i nationalregnskabets finansielle konti findes i Det europæiske nationalregnskabssystem 2010 (ENS 2010)

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.