Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Nationalregnskabets finansielle konti udarbejdes efter internationale retningslinjer og vil derfor være sammenlignelig på tværs af lande. De gældende retningslinjer blev implementeret i 2014.

Fra og med september 2020 er der fuld sammenlignelighed mellem de kvartalsvise- og årlige finansielle konti fra 2017 og frem.

I Danmarks Nationalbank findes kvartalsvise tal tilbage til 2005, mens man hos Danmarks Statistik finder årlige tal tilbage til 1995. For perioden før 2017 stemmer de to statistikker dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives forskellige kilder eller metodemæssige valg.

International sammenlignelighed

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes finansielle konti, da de danske finansielle konti er udarbejdet i henhold til ESA2010-retningslinierne, der er en europæisk udgave af FN's "A System of National Accounts 2008" (SNA2008).

De finansielle konti indberettes løbende til Eurostat og ECB i to forskellige indberetninger (årlige og kvartalsvise). Efter en grundig validering af data offentliggør Eurostat og ECB derefter tallene i deres databank, samtidig med at de sender tallene til andre internationale databanker – såsom OECD. De danske finansielle konti bliver derved gjort tilgængelige for sammenligning med tilsvarende statistikker for de øvrige lande.

Sammenlignelighed over tid

Nationalregnskabets finansielle konti er som hovedregel fuldt sammenlignelig over tid, da implementering af grundlæggende nye internationale retningslinjer også medfører tilbagegående revisioner for at sikre sammenligneligheden over tid.

Som udgangspunkt går de årlige finansielle konti tilbage til 1995. De kvartalsvise finansielle konti går tilbage til 2005.

I forbindelse med, at Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank i 2020 har idriftsat et samarbejde om produktion af nationalregnskabets finansielle konti, er der etableret nye tidsserier fra 1. kvartal 2017 og frem. Da det nye fælles it-system, sammenlignet med det hidtidige i Danmarks Statistik henholdsvis Danmarks Nationalbank, er baseret på ny kilder og nye metoder er opgørelsen af finansielle konti fra 2017 og frem ikke sammenlignelig med de historiske tal. I dokumentet Overgang til nyt fælles NB/DST system finansielle konti (30/9-2020) findes en beskrivelse af forskellen mellem de nye og de historiske tidsserier. Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank planlægger at gennemføre et tilbageregningsprojekt for at etablere en længere sammenhængende tidsserie.

Sammenhæng med anden statistik

De finansielle konti er en del af nationalregnskabet. Der er derfor konsistens mellem nationalregnskabets finansielle konti og det ikke-finansielle nationalregnskab, herunder de aggregerede makro-data for hele økonomien. De finansielle kontis begrebsapparat er med til at sikre, at der principielt er fuld sammenlignelighed mellem alle udgivelser af nationalregnskabet.

Direkte sammenligning af finansielle konti med mikrodata er dog mere kompliceret, da forskellige begrebsdefinitioner, opgørelsesmetoder, kilder og afstemning kan være årsag til uoverensstemmelser.

Intern konsistens

Der er pr. definition konsistens mellem de finansielle konti og nationalregnskabets øvrige data.