Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Formålet med denne statistik er at belyse virksomhedernes og husholdningernes formue- og gældsforhold samt den overordnede finansielle stabilitet i samfundet. Finansielle konti har relevans for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold. Det rækker fra Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, de økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

Brugerbehov

Brugerne af statistikken er primært Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, Eurostat, ECB, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere generelt i analyse-, prognose- og modeløjemed. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren. Statistikken anvendes til at analysere virksomhedernes og husholdningernes formue- og gældsforhold samt den overordnede finansielle stabilitet i samfundet.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af nationalregnskabet og tilgrænsende statistikker har mulighed for at deltage, fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik har følgende overordnende opgaver:

· drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik · drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik · drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder de nuværende krav ifølge EU-lovgivningen og guidelines på området.