Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Den første version af de kvartalsvise finansielle konti offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb. I forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartal ultimo marts, offentliggøres også den første version af de årlige finansielle konti. De endelige kvartalsvise og årlige finansielle konti udgives to et halvt år efter tællingsperioden. Nationalregnskabet publiceres rettidigt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres årligt og kvartalsvis. Første version af de foreløbige årlige finansielle konti offentliggøres tre måneder efter referenceperiodens udløb. De endelige årlige finansielle konti udgives to et halvt år efter tællingsåret.

De kvartalsvise finansielle konti offentliggøres første gang 90 dage efter kvartalets udløb. De endelige kvartalsvise finansielle konti udgives tilsvarende to et halvt år efter tællingsåret.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.