Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Musikskoler. Derudover indgår tallene i publikationen Kultur. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Musikskoler.

Publikationer

Hovedresultaterne indgår fra 2015 i Danmarks Statistiks samlede publikation for kulturområdet.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Musikskoler i følgende tabeller:

  • MUSKOL01: Musikskoler efter område, nøgletal og tid
  • MUSKOL02: Elever på musikskole efter område, status for musikskoleelever, fag, alder, køn og tid
  • MUSKOL03: Fastholdelse af musikskoleelever efter område, fag, fortsættere og tid
  • MUSKOL04: Personale på musikskoler efter område, personalekategori, arbejdstidens omfang og tid
  • MUSKOL05: Ledende personale med undervisning efter område, personkategori, ansættelsesprocent, undervisningstid, uddannelse og tid
  • MUSKOL06: Musikskolernes økonomi efter område, økonomiske nøgletal og tid

  • LIGEKI3: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) efter indikator, område, fag og tid

  • LIGEKB3: Elever på musikskole (0-24 år) efter område, fag, køn og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke pt. adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Det er i flere tilfælde muligt at udlede oplysninger om de enkelte musikskoler, ud fra det offentliggjorte materiale. Det er ikke muligt at udlede individoplysninger om elever og ledere uden personaleansvar, og på disse områder følger statistikken således den almindelige praksis for diskretionering, jf. Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.