Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Musikskoler. Derudover indgår tallene i publikationen Kultur. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Musikskoler.

Publikationer

Hovedresultaterne indgår fra 2015 i Danmarks Statistiks samlede publikation for kulturområdet.

Statistikbanken

Musikskole statistikken vedrører nedenstående nye tabeller fra perioden 2021/2022

 • SKOLM01: Musikskoler efter kommune og nøgletal
 • SKOLM02A: Elevers aktiviteter på musikskoler efter kommune, fag, alder og køn
 • SKOLM02B: Elever på musikskoler efter kommune, alder og køn
 • SKOLM03: MGK-elever på musikskoler efter MGK-centre og alder og køn
 • SKOLM04A: Ansattes årsværk på musikskolerne efter kommune, arbejdsfunktion og fagområde
 • SKOLM04B: Ansatte på musikskolerne efter køn, alder og uddannelse
 • SKOLM04C: Ansatte på musikskolerne efter køn, alder og arbejdsstedsregion
 • SKOLM05: Musikskolernes økonomi efter kommune og økonomiske nøgletal
 • SKOLM06: Talentelever på musikskoler efter Kommune og kunstart

 • LIGEKI3A: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler efter indikator, kommune, fag og alder

 • LIGEKB3A: Elever på musikskoler efter kommune, fag, alder og køn

 • LABY41: Elevers aktiviteter på musikskoler pr. 1000 indbygger efter kommunegruppe og fag

Den gamle musikskolestatistik vedrører nedenstående afsluttede tabeller:

 • MUSKOL01: Musikskoler efter område, nøgletal og tid
 • MUSKOL02: Elever på musikskole efter område, status for musikskoleelever, fag, alder, køn og tid
 • MUSKOL03: Fastholdelse af musikskoleelever efter område, fag, fortsættere og tid
 • MUSKOL04: Personale på musikskoler efter område, personalekategori, arbejdstidens omfang og tid
 • MUSKOL05: Ledende personale med undervisning efter område, personkategori, ansættelsesprocent, undervisningstid, uddannelse og tid
 • MUSKOL06: Musikskolernes økonomi efter område, økonomiske nøgletal og tid

 • LIGEKI3: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) efter indikator, område, fag og tid

 • LIGEKB3: Elever på musikskole (0-24 år) efter område, fag, køn og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke pt. adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Det er i flere tilfælde muligt at udlede oplysninger om de enkelte musikskoler, ud fra det offentliggjorte materiale. Det er ikke muligt at udlede individoplysninger om elever og ledere uden personaleansvar, og på disse områder følger statistikken således den almindelige praksis for diskretionering, jf. Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.