Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Data indsamles fra musikskolerne gennem et spørgeskema og via en overførsel af detaljerede data gennem musikskolernes elevadministrationssystem. Desuden indhentes tilskudsadministrative data fra Slots- og Kulturstyrelsen. Data valideres gennem registeropslag og sammenligninger med tidligere indberetninger, og de fejlsøgte data tabelleres og formidles gennem Statistikbanken.

Kilder

Data indsamles fra musikskolerne gennem et spørgeskema og via en overførsel af detaljerede data for elever, fag og ansatte gennem musikskolernes elevadministrationssystem. Slots- og Kulturstyrelsen levere populations- og tilskudsrelaterede data, og endelig trækkes relevante befolkningstal direkte fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistik.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

De enkelte musikskoler indberetter dels gennem et elektronisk spørgeskema på virksomhedsportalen Virk.dk og dels gennem en automatiseret filoverførsel af data fra musikskolernes elevadministrationssystem.

Datavalidering

Data valideres gennem registeropslag mht. gyldige CPR-numre og fag-koder. Spørgeskemadata kontrolleres for manglende eller usandsynlige indtastninger. Derudover omfatter dataredigering individuelle og aggregerede datatjek og sammenligninger med tidligere års rapporter.

Databehandling

De detaljerede data for fag, elever og ansatte på musikskoleniveau summeres, og der beregnes gennemsnitlige tilskudsbeløb mv. Resultater aggregeres til kommunalt og nationalt niveau for udvalgte parametre. Efter tabellering kontrolleres de færdige sumdata fx ved sammenligning med tidligere års resultater.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.