Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Data indsamles fra musikskolerne gennem et spørgeskema og via en overførsel af detaljerede data gennem musikskolernes elevadministrationssystem. Desuden indhentes tilskudsadministrative data fra Slots- og Kulturstyrelsen. Data valideres gennem registeropslag og sammenligninger med tidligere indberetninger, og de fejlsøgte data tabelleres og formidles gennem Statistikbanken.

Kilder

Data indsamles fra musikskolerne gennem et spørgeskema og via en overførsel af detaljerede data for elever, fag og ansatte gennem musikskolernes elevadministrationssystem. Slots- og Kulturstyrelsen levere populations- og tilskudsrelaterede data, og endelig trækkes relevante befolkningstal direkte fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistik.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

De enkelte musikskoler indberetter dels gennem et elektronisk spørgeskema på virksomhedsportalen Virk.dk og gennem en automatiseret filoverførsel af data fra musikskolernes elevadministrationssystem.

Datavalidering

De enkelte musikskoler indberetter dels gennem et elektronisk spørgeskema på virksomhedsportalen http://www.VIRK.DK og gennem en automatiseret filoverførsel af data fra musikskolernes elevadministrationssystem.

Databehandling

Databehandlingen sker primært i form af summering af detaljerede data for fag, elever og ansatte på musikskoleniveau samt gennem beregninger af gennemsnitlige tilskudsbeløb mv. Desuden aggregeres resultater til kommunalt og nationalt niveau for udvalgte parametre. Efter tabellering kontrolleres de færdige sumdata fx ved sammenligning med tidligere års resultater.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.