Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes økonomi og personale vurderes at være meget høj. Aktiviteten af forskolehold vurderes at være underrepræsenteret i statistikken pga. enkelte musikskolers mangelfulde indberetninger. Desuden er omfanget af musikskolernes udadvendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og biblioteker undervurderet pga. vanskeligheder med at registrere disse i skolernes administrationssystemer. Der kan være forskelle over tid og blandt skolerne i de forskellige musikskolers praksis mht. registrering af særlige karakteristika fx for talent-elever eller forskolehold.

Samlet præcision

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes personale vurderes at være meget høj. Det skyldes især at data vedr. ansatte, instrumentundervisning og sammenspil stammer direkte fra musikskolernes administrationssystemer, som danner grundlag for fx aflønning og elevbetaling. Aktivitetsdata vedr. forskolehold er ikke på samme måde grundlag for styring af musikskolernes drift, og registreres varierende på de enkelte skoler. Aktiviteten af forskolehold vurderes derfor at være underrepræsenteret i statistikken, men det er ikke muligt at angive i hvor høj grad dette er tilfældet. Den samlede præcision for musikskolernes økonomiske nøgletal vurderes at være meget høj, da datagrundlaget herfor er baseret på en enkelt, autoritativ kilde.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Udover ufuldstændige indberetninger af forskolehold kan andre kilder til usikkerhed være forkerte registreringer af elevernes CPR-numre, fag- og instrumentkoder mv. i musikskolernes elevadministrationssystemer og fejlagtige skøn/angivelser i besvarelserne af spørgeskemaerne. Omfanget af disse fejlkilder vurderes at være begrænset pga. indberetternes erfaring og arbejdsgange.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes økonomi og personale vurderes at være meget høj. Aktiviteten af forskolehold vurderes at være underrepræsenteret i statistikken pga. enkelte musikskolers mangelfulde indberetninger. Der er ingen stikprøveusikkerhed idet opgørelsen er en totaltælling.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ikke relevant for denne statistik.