Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med tidligere udførte statistikker på musikskoler pga. forskelle i opgørelsesmetoder. Den Europæiske Musikskole Union offentliggør resultater vedr. musikskoleaktiviteten fra de europæiske lande. Musikskolerne indgår som en del af erhvervsstatistikken for branchen ”Undervisning i kulturelle discipliner” (branchekode DB07: 86.52.00).

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget nogen sammenligning med udenlandsk statistik på musikskoleområdet, men interesserede læsere kan jævnføre danske resultater med statistik fra European Musical School Union eller statistik udarbejdet af Sveriges Kulturskoleråd.

Sammenlignelighed over tid

Pga. forskelle i opgørelsesmetoder er det ikke muligt direkte at sammenligne denne statistik med den tilsvarende statistik, som Kulturstyrelsen udarbejdede frem til sæson 2012/13. Den tidligere statistik var ikke på samme måde som nu baseret på en registrering af de enkelte elever på fx forskolehold men blot på en samlet holdstørrelse. Det er ikke muligt at kvantificere størrelsen af det resulterende databrud.

Sammenhæng med anden statistik

Ikke umiddelbart relevant for denne statistik. Dog indgår musikskolerne sammen med anden hobby-/fritidsundervisning indenfor fx dans, drama og andre kreative fag i flere erhvervsstatistikker som en del af branchen 86.52.00 ”Undervisning i kulturelle discipliner”, se fx tal for årlig omsætning, fuldtidsbeskæftigelse og antal jobs i Erhvervsbeskæftigelsens tabel ERHV1.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.