Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Musikskoler

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Formålet med denne statistik er at belyse aktiviteterne på musikskoler i Danmark. Statistikken omfatter de kommunale musikskoler, som modtager statslige driftstilskud. Statistikken er udarbejdet for sæsonen 2012/13 og frem, af Danmark Statistik på vegne af Kulturministeriet. Tidligere har Styrelsen for Bibliotek og Medier (det nuværende Slots- og Kulturstyrelsen) udarbejdet en tilsvarende statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunale musikskoletilbud, nøgletal for musikskoler, elevaktiviteter i form af fx instrument – og sammenspilshold, personaleopgørelser og udvalgte økonomiske nøgletal. Resultaterne er primært opgjort på enkeltkommuneniveau.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles fra musikskolerne gennem et spørgeskema og via en overførsel af detaljerede data gennem musikskolernes elevadministrationssystem. Desuden indhentes tilskudsadministrative data fra Slots- og Kulturstyrelsen. Data valideres gennem registeropslag og sammenligninger med tidligere indberetninger, og de fejlsøgte data tabelleres og formidles gennem Statistikbanken.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistik om Musikskoler giver mulighed for at se udviklingen i en række aktiviteter på de musikskoler der modtager offentlig støtte og kan være interessant for andre udover de interessenter og myndigheder, der beskæftiger sig med musikskoler.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes økonomi og personale vurderes at være meget høj. Aktiviteten af forskolehold vurderes at være underrepræsenteret i statistikken pga. enkelte musikskolers mangelfulde indberetninger. Desuden er omfanget af musikskolernes udadvendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og biblioteker undervurderet pga. vanskeligheder med at registrere disse i skolernes administrationssystemer. Der kan være forskelle over tid og blandt skolerne i de forskellige musikskolers praksis mht. registrering af særlige karakteristika fx for talent-elever eller forskolehold.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ca. 7 måneder efter referencetidens udløb på det annoncerede tidspunkt. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med tidligere udførte statistikker på musikskoler pga. forskelle i opgørelsesmetoder. Den Europæiske Musikskole Union offentliggør resultater vedr. musikskoleaktiviteten fra de europæiske lande. Musikskolerne indgår som en del af erhvervsstatistikken for branchen ”Undervisning i kulturelle discipliner” (branchekode DB07: 86.52.00).

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Musikskoler. Derudover indgår tallene i publikationen Kultur. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed