Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Museer og kulturarv. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Der kan ligeledes findes tal om museer i Kulturpublikationen. Danskernes brug af museer kan findes i Kulturvaneundersøgelsens tabeller i Statistikbanken og i Nyt fra Danmarks Statistik om Museumsgæster er storforbrugere af kultur.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Tallene offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Museer.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt. Den indgår ligeledes i Kulturpublikationen.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Museer i følgende tabeller:

  • MUS1: Aktivitet på danske museer efter museumskategori, museumstype og aktivitet
  • MUS3: Aktivitet på danske museer (museumsafdelinger) efter område, museumskategori, museumstype og aktivitet

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata via forskerordningen. Dog er det muligt at tilgå den Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal for statslige og statsanerkendte museer fra 2008 - nu.

Anden tilgængelighed

Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal fra 2008 til og med 2015. Fra 2016 offentliggøres kun besøgstal for de enkelte museer for de statslige og statsanerkendte museer. Nedenfor kan listerne tilgås: Liste 2020 Liste (2019 Liste (2017) Liste (2016)

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres ikke i museumsstatistikken. Som udgangspunkt er oplysningerne fra offentlige institutioner ikke fortrolige.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.