Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under [Museer og Zoologiske haver]. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Der kan ligeledes findes tal om museer i Kulturpublikationen. Danskernes brug af museer kan findes i Kulturvaneundersøgelsens tabeller i Statistikbanken og i Nyt fra Danmarks Statistik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Tallene offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Museer.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt. Den indgår ligeledes i Kulturpublikationen.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Museer i følgende tabeller:

  • MUS1: Aktivitet på danske museer efter museumskategori, museumstype og aktivitet
  • MUS3: Aktivitet på danske museers besøgssteder efter område, museumskategori, museumstype og aktivitet
  • MUS4: Besøg på museets udstilling efter museumskategori, museumstype og besøgstype
  • MUS5: Aktivitet uden for museets adresse efter museumskategori, museumstype og aktivitet

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata via forskerordningen. Dog er det muligt at tilgå den Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal for statslige og statsanerkendte museer fra 2008 - nu.

Anden tilgængelighed

Oversigt over de enkelte museers årlige besøgstal fra 2008 til og med 2023. Der kan være foretaget rettelser på listen med besøgstal. Totalen stemmer derfor ikke altid overens med statistikbanken. Desuden er oplysninger for museer, som der er blevet imputeret for i statistikken ikke med i listen med besøgstal.

Fra 2016 offentliggøres kun besøgstal for de enkelte museer for de statslige og statsanerkendte museer tilgå på emnesiden (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-fritid/museer-og-zoologiske-haver/museer).

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres ikke i museumsstatistikken. Som udgangspunkt er oplysningerne fra offentlige institutioner ikke fortrolige.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.