Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Det er muligt at sammenligne opgørelsen for besøgende på statslige og statsanerkendte museer. For museer med anden statsstøtte og ikke-statsstøttede museer være en variation i fx besøgstal mv., der skyldes sammensætningseffekter. Dvs. det er ikke nødvendigvis de samme museer eller de samme antal museer, der er med i populationen eller indberetter til statistikken hvert år. For museer med anden statsstøtte og de ikke-statsstøttede skal sammenligning med data fra før 2016 tages med stort forbehold, da populationsdannelsen er ændret i 2016. EGMUS The European Group on Museum Statstics offentliggør tal for museer for de fleste europæiske lande. Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

International sammenlignelighed

EGMUS The European Group on Museum Statstics offentliggør tal for museer for de fleste europæiske lande. Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken vurderes til at være stabil for de statslige og statsanerkendte museer. Derimod kan der for museer med anden statsstøtte og ikke-statsstøttede museer være en variation i fx besøgstal mv., der skyldes sammensætningseffekter. Dvs. det er ikke nødvendigvis de samme museer eller de samme antal museer, der er med i populationen eller indberetter til statistikken hvert år. Derfor skal sammenligninger over tid for museer med anden statsstøtte og ikke-statsstøttede museer gøres med forsigtighed.

Som følge af ændret populationsafgrænsning i 2016 er sammenligning af besøgstallet fra før 2016 kun mulig for de statslige og statsanerkendte museer, som tegner sig for 78 pct. af samtlige museumsbesøg i 2016. For museer med anden statsstøtte og de ikke-statsstøttede er sammenligning ikke mulig. Opgørelsesmetoden for årlige antal åbningstimer for museer med flere besøgssteder er blevet ændret, hvilket har medført en stigning i det samlede antal årlige åbningstimer på museer.

Sammenhæng med anden statistik

Kulturvaneundersøgelsen spørger til danskernes kulturforbrug heriblandt muser og kulturarv. Da museumsstatistikken er en erhvervsindberetning og kulturvaneundersøgelsen er personstatistik skal der tages forbehold, hvis man ønsker at sammenligne tallene. I Kulturvaneundersøgelsen er museer bredere defineret fx indgår udstillinger, fx gallerier mv. også. I forhold til perioden, er kulturvaneundersøgelsen en kvartalsvis statistik mens museumsstatistikken er en årlig indberetning. Kulturvaneundersøgelsen måler kulturforbrug i de seneste tre måneder. Med forbehold kan de to statistikker med fordel supplere hinanden, idet kulturvaneundersøgelsen fx kan belyse befolkningens aktivitetsniveau og koble det med baggrundsvariable således, der er mulighed for at give et billede af, hvem og hvad der karakteriserer en forbruger af museer. Manglende forbrug af museer kan ligeledes beskrives ved hjælp af kulturvaneundersøgelsen.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.