Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Statistikken anvendes af Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen til at vurdere aktiviteten på museer i Danmark. De anvender det til at se udviklingen samt foretage analyser, planlægning samt andre formål.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen til at vurdere aktiviteten på museer i Danmark. Slots- og Kulturstyrelsen fører fx tilsyn med de statsstøttede museer og at disse lever op til museumsloven og driftstilskudsloven. Brugere af statistikken anvender den til at se udviklingen af museumskategorier, besøgstal, typen af besøg under 18 år mv. til at foretage analyser, planlægning samt andre formål.

Brugertilfredshed

Der gives feedback fra interessenter og brugere - herunder Slots- og Kulturstyrelsen, og statistikken udvikles løbende alt efter brugerbehovet, udvidelser mv.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statstik.