Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Museer

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer og omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken har været udarbejdet årligt siden 1984, men har i 2016 gennemgået omlægning, der berører tallet for det samlede antal gæster på museerne. Opgørelsen over statslige og statsanerkendte museer fortsætter uændret.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af museernes besøgstal herunder besøgstal for børn og unge under 18 år, udenfor museets adresse og deltagere til disse. Derudover belyses årlig åbningstid for museerne. Museerne bliver opdelt - i kulturhistoriske museer, kunstmuseer, naturhistoriske museer og museumslignende institutioner. Endvidere indsamles der oplysninger om museumstype.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Årlige elektroniske spørgeskemaer besvares af de enkelte museer. Nogle museer har flere besøgssteder, men har mulighed for at indberette samlet. Statistikken om museer fejlsøges og fejlrettes for de enkelte museer – her undersøges blandt andet om der er store udsving i antal besøgende og åbningstimer sammenlignet med sidste år. Hvis et museum har store udsving i antal besøgende, kontaktes museet for en afklaring af årsagen hertil. Hvis museer som er aktive ikke indberetter for det pågældende tællings år imputeres deres indberetning ved at bruge oplysningerne fra året før.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen til at vurdere aktiviteten på museer i Danmark. De anvender det til at se udviklingen samt foretage analyser, planlægning samt andre formål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Nogle mindre museer fravælger at indberette. Den samlede aktivitet på de danske museer formodes derfor at være undervurderet med ca. 5 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Museumsstatistikken offentligøres årligt i april ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Det er muligt at sammenligne opgørelsen for besøgende på statslige og statsanerkendte museer. For museer med anden statsstøtte og de ikke-statsstøttede skal sammenligning med data fra før 2016 tages med forbehold, da populationsdannelsen er ændret i 2016. EGMUS The European Group on Museum Statstics offentliggør tal for museer for de fleste europæiske lande. Mange lande indsamler udelukkende oplysninger om de statsstøttede museer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udkommer som Nyt fra Danmarks Statistik, i Statistikbanken og på temasiden museer.

Læs mere om tilgængelighed