Gå til sidens indhold

Kultur 2020/2021

Publikationen Kultur 2020/2021 kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets temakapitel er en analyse, der afdækker mønstre og variationer i befolkningens kulturforbrug.

På tværs af kulturen rummer publikationen blandt andet følgende pointer:

  • COVID-19 flyttede kulturen ind i stuen. Nedlukningerne af kulturinstitutionerne betød, at markant færre i befolkningen brugte kulturtilbud uden for hjemmet. De kulturaktiviteter, der oplevede de relativt største fald, var koncert-, teater- og biografbesøg og scenekunst, besøg på museer, sportsbegivenheder, samt fysisk besøg på biblioteket. Størst relativ stigning ses i brugen af digitale spil, forbruget af skøn- og faglitteratur samt brugen af bibliotekets digitale tjenester.
  • COVID-19-pandemiens nedlukninger har flyttet flere lånere fra de fysiske folkebiblioteker over på eReolen. I løbet af 2021 var det 40 pct. af lånerne, der udelukkende lånte digitale materialer, mens 39 pct. besøgte et fysisk bibliotek. Umiddelbart inden de første nedlukninger i første kvartal 2020 var fordelingen hhv. 28 pct. og 58 pct.
  • Der blev solgt 7,0 mio. biografbilletter i løbet af 2020. De danske biografer solgte 449.600 billetter i løbet af efterårsferien, hvilket var den uge i løbet af året, hvor der blev solgt flest biografbilletter. Samme år var den mest populære film Druk, der solgte 784.000 billetter.
  • Det samlede antal koncertgæster i Danmark var 2,8 mio. i 2020, hvilket svarede til et fald på knap 70 pct. i forhold til 2019.
  • De danske præstationer ved det seneste sommer-OL i Tokyo, der blev afholdt sommeren 2021, resulterede i 30 top-8 placeringer. Disse stod for 36 pct. af det samlede antal nordiske placeringer i de sommer-olympiske discipliner. 11 af disse var desuden podiepladser, dvs. guld, sølv eller bronzemedaljer.
  • De seks mest populære instrumentfag på landets musikskoler var i 2020/2021 klaver, akustisk guitar, slagtøj, sang, violin og elguitar. Rækkefølgen blandt de seks mest populære instrumenter har ligget fast siden 2012/2013, bortset fra at saxofonen for en kort bemærkning i sæsonen 2019/2020 havde overhalet elguitaren, som det sjette mest populære instrument.

 

Temakapitlet afdækker mønstre og variationer i befolkningens kulturforbrug og ser nærmere på grupperne: Bredt kulturforbrug, Lavt kulturforbrug, Scenekunst og livesport, Museer og billedkunst samt Bibliotek. Da forbrugsmønstrene de seneste to år har være påvirket af Covid-19 pandemien, er det valgt at anvende data for 2018 og 2019. Temakapitlet viser blandt andet, at 16 pct. af befolkningen har et bredt kulturforbrug og forbruger stort set alle typer kultur mere end befolkningen generelt. Personer med videregående uddannelser er stærkt over­repræsenterede, mens personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse er underrepræsenterede. Der er en klar overvægt af personer med bopæl i hovedstaden og tydelig overrepræsentation af kvinder. Omvendt har 28 pct. af befolkningen et lavt kulturforbrug, da de forbruger mindre af alle typer kultur sammenlignet med befolkningen generelt. Personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse er stærkt overrepræsenterede i gruppen, mens personer med videregående uddannelse er underrepræsenterede. Karakteristisk for gruppen er desuden bopæl i en landkommune og en alder på 65 år eller mere

Hvis du har yderligere spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Henrik Huusom på hhu@dst.dk.

Kultur

Hent som pdf

Kultur 2020/2021

Kolofon

Kultur
Kultur og fritid
ISBN pdf: 978-87-501-2405-4
Udgivet: 18. marts 2022 kl. 08:00
Antal sider: 85
Kontaktinfo:
Claus Werner Andersen
Telefon: 39 17 34 33

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig