Gå til sidens indhold

Livskvalitetsindikatorer

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Livskvalitetsindikatorer 2015

Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive livskvalitetsindikatorer. Datagrundlaget for de subjektive indikatorer er en spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges til folks tilfredshed med livet, deres økonomiske situation, sociale relationer, arbejde, helbred, følelse af tryghed, tillid til politikere mv. De objektive indikatorer er baseret på registerdata om bl.a. indkomst, beskæftigelse, uddannelse, lægekontakt, anmeldte forbrydelser og valgdeltagelse. Denne statistik er kun offentliggort for 2015, og der er ikke umiddelbart planer om opdatering med nyere år.

Indhold

Statistikken indeholder oplysninger om danskernes objektive og subjektive livskvalitet på individniveau. De objektive indikatorer dækker hele landet, mens de subjektive indikatorer er indsamlet for 38 af landets 98 kommuner og har desuden en landstotal. Det er første gang at undersøgelsen gennemføres, og det vides ikke om den fortsættes i fremtiden.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der foretages en skemaindsamling af 38 spørgsmål om livskvalitet indsamlet fra 42.500 voksne personer. Disse data (spørgsmål) opregnes og klassificeres efter alder, køn, indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Denne statistik er primært relevant for den brede offentlighed og politikere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er vurderingen at præcision og pålidelighed er stor nok til at kunne repræsentere den samlede danske voksne befolkning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Undersøgelsen udkommer i september 2016, og de seneste indsamlede data stammer fra februar 2016

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der foretages lignende undersøgelser i EU og OECD, men undersøgelserne er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside https://www.dst.dk herunder en interaktiv web-site og Statistikbanken

Læs mere om tilgængelighed